مستثنیات اراضی

مستثنیات اراضی ملی ، مستثنیات مالکانه

اراضی ملی احیا شده.

زمین هایی که توسط انسان تغییراتی در ان داده شده و یا احیا شده است و در قلمرو اراضی ملی محسوب نمی شود.

اگر قبل از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها، زمینی احیا شده باشد در شمار اراضی ملی قرار نمی گیرد. و در برخی مواقع پلاک ثبتی مادر اراضی ملی است اما بخشی از این اراضی ملی تحت عنوان مستثنیات موجود است و اگر پلاک ثبتی فرعی در محدوده مستثنیات قرار داشته باشد، دیگر ملک در زمره اراضی ملی قرار ندارد و در اینصورت  می توان زمین هایی که دارای سند منگوله دار  و یا بنچاق است را از تصرف دولت خارج  و خلع ید نمود.

 

نحوه تشخیص اراضی ملی احیاشده

برای تشخیص اراضی مستثنیات، باید این نکات مدنظر قرار گیرد:

زمین‎های قابل کشتی که شیبی خارج از حد معقول نداشته باشند؛ زمین‎هایی که در آنها افراد مشغول به فعالیت‎های کشاورزی یا باغبانی باشند؛ زمین‎هایی که در آنجا درختان با سن زیاد و مسیر آبیاری باشد؛ زمین‎هایی که در محدوده منابع آب اعم از رودخانه، قنات و … قرار دارند و زمین‎هایی که بخشی از مزارع باشند.

زمین‎هایی که در محدوده یک روستا قرار دارند؛ زمین‎های قابل کشت و آبیاری و دارای مرزبندی ثبتی یا عرفی؛ زمین‎هایی که دارای مقدمات پیش‎کشاورزی یا آماده‎سازی باشند؛ زمین‎هایی که زیر جریان آب واقع شده‎اند؛ زمین‎هایی که در قسمتی از آنها خرمنگاه‎هایی با سن بالا و قدیمی باشند؛ زمین‏ هایی که در زمره باغات قرار می‎گیرند و زمین‎هایی که دارای بنا یا بنا‌هایی مرتبط با کشاورزی اعم از آب انبار و … یا دارای ساختمان قدیمی باشند.

همچنین زمین‎هایی که قطعه‎بندی شده باشند و قدمت آنان مشخص باشد؛ زمین‎هایی فاقد پوشش گیاهی مرتعی با قدمتی چند ساله؛ زمین‎هایی که دارای پوشش گیاهی به دلیل فعالیت‎های کشاورزی چند ساله باشند؛ زمین‎هایی که دارای مسیر‌های عبور و رفت و آمد قدیمی باشند (مسیر‌های عبور و مروری که جهت رفت و آمد زراعی سال‏ها قبل ایجاد شده باشند)؛ زمین‎هایی که به‎وسیله تصاویری هوایی دیده شوند؛ زمین‎هایی که در نقشه‎های هوایی در قسمت زرد رنگ واقع شده باشند و نیز زمین‎هایی که با توجه به وضع فعلی آنان مشخص شود که در گذشته در آنجا فعالیت‎های کشاورزی انجام می‎شده است.

 

 

Posted on