مرتع

مرتع زمینی که پوشش نباتات طبیعی دارد که اغلب علفی چندساله، بوته، درختچه‌ و گاهی هم درختان پراکنده دارد و عموماً در فصل چرا دام ها در آن چرا می کنند.

می توان از آن زمین جهت چرای دام، آبخیزداری، توسعه حیات وحش یا تفرجگاه استفاده کرد.

مرتع کارکرد های مختلفی مثل حفظ آب و خاک، ارزش‌های زیست محیطی و یا تأمین غذای دام اهلی و وحشی دارد.

Posted on