های دیزاین

High design

طراحی سطح بالا

High – level design

اچ ال دی  ( HLD )

 

Posted on