مفتول گالوانیزه

مفتول سیاه  گالوانیزه.
دارای کاربردهای فراوانی از جمله تولید توری گابیون ، توری مرغی و فنس می باشد. این محصول همان طور که از نام آن مشخص است مقاومت بالایی در برابر خوردگی داشته و توانایی مصرف در شرایط آب و هوایی مختلف را دارد.

Posted on