بتن رسانا

بتن رسانا

از انواع بتن هوشمند می باشد. عبور جریان الکتریکی از بتن امکانات و قابلیت های بسیار زیادی به آن اضافه میکند.  بتن خودحسگر و بتن گرما زا از جمله انواع بتن رسانا است .
فناوری بتن رسانا بسرعت در حال پیشرفت است و کاربرد و قابلیت های پیشرفته آن در حال شناسائی و توسعه می باشد.

سیستم هوشمند ترافیکی ، سیستم ناوبری خودروهای خودران ، جاده‌های هوشمند ، مدیریت هوشمند یکپارچه ترافیک ، بکارگیری تکنولوژی اینترنت اشیا در بتن ، مرز داری ، سیستم های نطامی و …. از جمله مواردی است که شهر های هوشمند را با بتن رسانا ممکن میسازد.

Posted on