بتن گرمازا

 

بتن هوشمند گرمازا از انواع بتن رسانا می باشد . عبور جریان الکتریکی از بتن موجبات تولید گرما را فراهم میکند.
بتن گرمازا مجهز به سنسورهای حساس به دماست و نوعی مانیتورینگ برای کنترل درجه حرارت و تغییرات دمایی در شرایط مختلف می باشد.

برای افزایش قابلیت انتقال حرارتی بتن و تولید انرژی گرمایی از نانو ذرات ، پارافین حاوی نانو کپسول‌های پلیمری و الیاف فلزی در بتن استفاده می شود.

جریان برق ۲۴ ولت بین یک تا۵۰ درجه بتن را گرم می‌کند.
از بتن گرما زا برای باز کردن مسیر جاده ها, باندهای فرودگاه و پل هایی که در اثر بارش برف مسدود شده اند استفاده میشود. و در نواحی سردسیر و از یخ‌زدن و تخریب جاده‌ جلوگیری می‌کند.در صورت استفاده از این بتن نیازی به نمک پاشی جاده ها و راه ها نیست.
این نوع بتن هزینه های برف روبی و نگهداری راه, ترافیک در فصل سرما و تصادفات و خسارت های مالی را کاهش داده و باعث افزایش ایمنی جاده ها میشود.
بتن گرما زا  طراحی ساختمان با کف های خود گرم شونده را نیز امکان پذیر می سازد.

برخی آن‌ را بتن‌ الکتروترمال می‌نامند.

 

 

 

 

 

 

 

Posted on