دیوار برلین

دیوار بتنی که در سال 1961 بین آلمان شرق و  آلمان غربی برای جلوگیری از فرار شهروندان به آلمان غربی، ساخته شده است.

ارتفاع دیوار بتنی برلین حدود 4 متر و طول آن 155 کیلومتر بوده است. این دیوار 55 خیابان را جدا کرده بود و دارای 293 برج دیدبانی و 57 پناهگاه بود.

امروزه تنها  1.4 کیلومتری که به عنوان یادبودی از دیوار برلین بر جای مانده است.

مقامات جمهوری دموکراتیک آلمان رسما از دیوار برلین به عنوان سد حفاظت ضد فاشیستی نام بردند.

دولت برلین غربی گاهی اوقات از آن به عنوان “دیوار شرم” یاد می‌کرد،

 

Posted on