بتن مجهز به سنسور

بتن با سنسور دفنی

بتن مجهز به سنسور بتن از انواع بتن هوشمند می باشد که  با استفاده از سنسورها به یک شبکه‌های عصبی تبدیل می‌شود تا بتواند متغیرهای مختلفی مانند دما، رطوبت، فشار و وزن را اندازه‌گیری کند و در صورت وجود هرگونه تغییر غیرطبیعی در این متغیرها، هشدار دهد. بتن مجهز به سنسور بتن می‌تواند در کاهش خطرات ساختمانی مؤثر باشد و به طور مثال در صورت شکستن یا تغییر شکل سازه، به صورت خودکار هشدار داده و از وقوع حادثه جلوگیری میکند.

نوآوری های اخیر این تشخیص آسیب را یک قدم جلوتر می برد. یک راه حل، حسگرهای بی سیم را در بتن تعبیه می کند که به روز رسانی وضعیت آن را از طریق یک برنامه گوشی هوشمند ارسال می کند. هنگامی که مخلوط به قدرت کامل خود رسید یا شروع به تخریب کرد، به مقامات مربوطه هشدار می دهد. سپس کارگران می توانند سازه را قبل از ایجاد اختلال عمده تعمیر کنند.

گزارش اطلاعات بصورت لحظه ای بتن هوشمند به متخصین را آگاه کرده و امکان می دهد آن را در اسرع وقت مورد بررسی و رسیدگی قرار دداه تا از گسترش اشکالات و و بروز خطر  و افزایش هزینه تعمیر جلوگیری کنند.

Posted on