فورس

برند فورس تولید کننده ابزار در کشور تایوان است که طیف کاملی از ابزار، تجهیزات کارگاهی، ابزار دستی و

اکارگاهی مانند بکس ها، سر بیت ها، دسته جغجغه ها، آچار ها، انبر ها و … می باشد.

Posted on