نرم افزار آر ای‌ ام المنتس

Bentley RAM Elements

– نرم افزار آنالیز و طراحی سه بعدی سازه‌

نرم افزار آرای‌ام المنتس یکی از مجموعه نرم افزار Bentley و زیر مجموعه نرم افزارهای آنالیز سازه بوده که به طور تخصصی برای طراحی سه بعدی و آنالیز انواع سازه‌های بتنی و فلزی توسعه یافته است.

این نرم افزار قادر است تا علاوه بر امکانات طراحی سه بعدی، محاسبات دینامیکی لازم را انجام دهد؛ محاسباتی نظیر حداکثر وزن قابل تحمل، محاسبات المان محدود، مدل‌های فلزی، محاسبه بار و غیره از جمله قابلیت‌های این نرم افزار هستند.

Posted on