پرس ایزو استاتیک گرم

Hot Isostatic Press / HIP

هیپ یا پرس ایزواستاتیک گرم یک فرآیند ساخت همراه با اعمال فشار است که برای تولید قطعات فلزی و سرامیکی استفاده می شود.

در این روش ذرات پودر شده فلزات، آلیاژها و سرامیک‌ها تحت فشار ایزواستاتیک و حرارت بالا به همدیگر می‌چسبند و یک جز واحد را تشکیل می‌دهند. این روش برای کاهش تخلخل فلزات و افزایش چگالی بسیاری از سرامیک‌ها به کار می‌رود.

سرعت عمل هیپ بالا بوده و هزینه تمام شده نسبتاً پایین می باشد.

Posted on