متالورژی پودر

 

Powder metallurgy

متالورژی پودر فرایندی است که در آن مواد ذره ای ریز با هم مخلوط شده، به شکل دلخواه پرس می‌شوند و سپس  حرارت داده می‌شوند.تا اتصال بین ذرات کانل و مستحکم گردد.

متالورژی پودر یکی از روش های زینترینگ است

Posted on