متالورژی

علم استخراج فلزات از شکل معدنی یا سنگ معدنی آن به روشی آسان و مقرون به صرفه را متالورژی می‌نامند که شاخه‌ای از علم مواد است. به طور عمده متالورژی به بررسی فلزات و ساختار آن‌ها می‌پردازد.

این کلمه از دو واژه یونانی «metallon» به معنی فلز و «ergon» به معنی کار برگرفته شده است.

برخی به اشتباه از واژه متالوژی استفاده می‌کنند این کلمه به معنی فلز شناسی است و رشته‌ای مهندسی با متالوژی وجود ندارد.

دانش متالورژی به معنی کار کردن با فلزات است. و متالورژیست ها فرایند های صنعتی تولید مصنوعات فلزی را به روش های مختلف مثل ، متالورژی پودر ، ماشین کاری ، شکل‌دهی فلزات ، جوشکاری ، ریخته‌گری را طراحی و عملیاتی میکنند.

Posted on