ماده 7 قانون وکالت

ماده 7 قانون وکالت

با توجه به ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 منسوخه است.

Posted on