بتن ضد انفجار

 

بتن هوشمند ضد انفجار

مقاومت و فشردگی بتن هوشمند ضد انفجاری با توجه به شدت ضربه وارد آمده به آن افزایش می یابد. بتن ضد انفجاری در مکان هایی مانند پتروشیمی, پالایشگاه, نیروگاه و سدهایی که محافظت از سازه امری حیاتی ست مورد استفاده قرار میگیرد. این نوع بتن در هنگام وارد آمدن ضربه رفلکس دینامیکی از خود نشان میدهد و در شرایط وجود ضربه مقاومت کششی آن ۳ برابر مقاومت فشاری افزایش میابد.

Posted on