گیج رزوه برو نرو

گیج رزوه برو نرو وسیله‌ای است برای بررسی رزوه‌های تولید شده است.

از گیج‌ رزوه برای بررسی ابعاد زاویه، گام رزوه و قطر یک رزوه خاص استفاده می‌شود.

انواع گیج رزوه برو نرو

گیج‌ توپی برای بررسی رزوه‌های داخلی

گیج‌ رینگی برای بررسی رزوه‌های خارجی

هر گیج از دو بخش تشکیل شده‌است: یک گیج برو و یک گیج نرو که برای بررسی دقیق رزوه باید از هر دو قسمت استفاده شود.

قسمت برو باید از کل رزوه عبور کرده و قسمت نرو باید در طول رزوه متوقف شود. در غیر اینصورت، می‌توان گفت که رزوه ایجاد شده معیوب است.

 

 

Posted on