اگو

سیستم جمع آوری ، هدایت و تسویه فاضلاب خانگی و صنعتی.

درسیستم اگو ، چاه  فاضلاب از اماکن حذف و فاضلاب با لوله گذاری بصورت پلاک به پلاک جمع آوری ، به شبکه فاضلاب زیرزمینی شهر متصل و به تسویه خانه هدایت می شود.

با توجه به اينكه يك مترمکعب فاضلاب خام می‌تواند مقدار زيادي آب سالم را آلوده كند، با اجرای سیستم اگو  استفاده مجدد از آب‌های بازیافتی و جلوگیری از آلودگی منابع آبی ، امکان پذیر می گردد. و میزان ابتلا به بیماری‌های گوارشی، انگلی و عفونی تا درجه زیادی کاهش خواهد یافت.

مشكل فاضلاب به ویژه در شهرهایی كه داراي خاك نفوذناپذیر يا سطح آب‌های زيرزميني بالاست و در نتيجه قادر به جذب آب نيستند به صورت جدی‌تر است.

Posted on