استاندارد رزوه G

استاندارد رزوه جی

استاندارد رزوه بریتانیا

استاندارد رزوه BSPP  مخفف British Standard Pipe Parallel می‌باشد.

در این استاندارد، زاویه بین دو رزوه برابر با 55 درجه است. رزوه‌ ها در استاندارد BSPP به صورت موازی هستند؛ بنابراین برای آب بندی به اورینگ و یا واشر مجزا نیاز داریم.

 

 

Posted on