استاندارد رزوه R

استاندارد رزوه آر

استاندارد رزوه مخروطی بریتانیا

استاندارد رزوه BSPT

مخفف British Standard Tapered Pipe

این استاندارد رزوه یکی از مهم‌ترین مواردی است که امروزه در صنعت به کار می‌رود. در این استاندارد زاویه بین دو رزوه برابر با 55 درجه است. رزوه‌ها به صورت مخروطی یا Tapered بوده و به همین دلیل، نیازی به آب بندی مجزا از طریق اورینگ و یا واشر نیست.

 

 

Posted on