استاندارد رزوه UNF

استاندارد رزوه یو ان اف

استاندارد رزوه آمریکا-بریتانیا-کانادا

استاندارد رزوه Unified National Tread یا به طور اختصاری UNF است.

در استانداردرزوه UNF ، زاویه بین دو رزوه 60 درجه و نوع رزوه‌ها به صورت Parallel و یا همان موازی هستند. از این رو در رزوه‌های استاندارد UNF استفاده از واشر و یا اورینگ برای آب بندی ضروری است.

 

 

Posted on