استاندارد رزوه NPT

استاندارد رزوه ان پی تی

استاندارد رزوه آمریکا

استاندارد National Pipe Taper

در این استاندارد رزوه، زاویه بین بین هر دو رزوه یا همان نوک رزوه‌ها برابر با 60 درجه است. همچنین، رزوه‌ها به صورت مخروطی بوده و آب بندی پیچ یا مهره از طریق خود رزوه‌ها انجام می‌شود.

 

 

Posted on