موخره قانون پیش فروش ساختمان

موخره قانون پیش فروش ساختمان

قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1389/10/29 به تایید شورای نگهبان رسید. رییس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

Posted on