لیفتراک

افرازه / lift truck  / Forklift

یکی از ماشین آلات صنعتی برای بلند کردن ، حمل و نقل، جابجائی و انبارنمودن بار و یا بارگیری
افرازه از واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی به جای لیفتراک است.

لیفتراک  دو شاخک در جلوی خود دارد و از آن برای بالا و پایین بردن وسایل و همچنین جابه‌جایی آن‌ها استفاده می‌شود.شاخک‌های این وسیله می‌توانند بالاتر از خود لیفتراک بالا برود و وسایل را در بالاترین سطح وسایل دیگر قرار دهند.

در اشکال و ظرفیتهای مختلف طراحی و ساخته می‌شود و متناسب با نوع کار و محیط از سوخت‌های فسیلی، گاز یا برق استفاده می‌کند

Posted on