خط شیب پله

 

خطی است که لبه ­ی پله­ های یک رشته پله را به یکدیگر وصل می­کند.

Posted on