بیمه تمام خطر پیمانکاران

بیمه C.A.R

بیمه تمام خطر پیمانکاران تمام خطرات پیمانکار را تحت پوشش قرار می‌دهد، این بیمه‌نامه بیشتر مربوط به پروژه‌های عمرانی بوده و نه پروژه‌های ساختمانی کوچک که پیمانکاری در آنجا است و معمولاً صورت‌وضعیت‌هایی دارند، این بیمه‌نامه مختص آن پیمانکاران می‌باشد که در پروژه‌های عظیم مشغول به کار هستند ویژگی خوب این بیمه‌نامه این است که خسارت جانی و مالی و همین‌طور ماشین‌آلات و تجهیزاتی که در پروژه حضور دارند را تحت پوشش قرار می‌دهد.

Posted on