پیج نئوپان

Chipboard Screw

پیج نئوپان صورت ویژه ای برای اتصال قطعات نئوپان طراحی شده و در مقایسه با انواع پیچ چوب، از شنک نازکتر و لبه های برنده تری ساخته شده اند که با Self-Tapping بودن آن سازگار است (در مواردی هم بصورت Self-Drilling هستند)، همچنین بر خلاف پیچ چوب تمام بدنه ی آن رزوه دار (از نوع گام بلند یا Coarse) است.

 

 

Posted on