پیچ ام دی اف

پیچ MDF

پیچ ام دی اف شنک باریکی دارند و دارای رزوه برنده هستند.

شبیه پیچ نئوپان با این تفاوت که شنک دارند. گاها پیچ نئوپان برای MDF هم استفاده میشوند و حتی گاها اشتباها آن را بعنوان پیچ MDF میفروشند.

Posted on