انکر بولت ال

انکر بولت ال

ال بولت / انکر بولت L

از انوع انکر بولت است. شبیه حرف L است و در اتصال پایه چراغ های خیابانی، پایه های استندهای تبلیغاتی فلزی و بیلبورد، چراغ راهنمایی و رانندگی، ساخت زیر بنا و … استفاده میشود.

 

Posted on