بولت آسانسور

(Elevator Bolt)

از انواع بولت می باشد. برای اتصال نوار نقاله و تسمه های آسانسور طراحی شده است و برای آنکه در سطوح نرم آنها نفود نکند از یک کلگی پهن استفاده میکند.

Posted on