پیچ چشمی

پیچ چشمی ، پیچ سوراخ دار

Eye Screw

این پیچ از یک سمت رزوه شده و از سوی دیگر حلقه ای دارد که برای اتصال زنجیر، کابل، طناب و … استفاده میشود.

عملکردی شبیه بولت چشمی دارد.

Posted on