تصفیه آب RO

سیستم تصفیه آب RO / دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس

Reverse Osmosis ( به اختصار RO ) یا همان دستگاه آب شیرین کن RO

دستگاه آر او ، یکی از انواع سیستم های تصفیه آب است که در ابعاد و مصارف صنعتی طراحی و ارائه میشود. فرآیند اسمز معکوس) یا شیرین کردن آب روشی جهت جداسازی ناخالصی ها از آب ميباشد. در این روش عامل جداسازی اعمال فشار مکانيکی است.

اسمز به فرآیندی در طبیعت گفته میشود که در آن آب شیرین تمایل زیادی به مهاجرت به سمت آب شور با املاح زیاد دارد.

اسمز معکوس دقیقا عکس این فرآیند عمل می کند و در آن آب شور با فشار به سمت آب شیرین مهاجرت نموده و یون و املاح موجود در آب توسط غشاری نیمه تراوا حذف می گردد.

اسمز معکوس یک فرآیند فیزیکی جداسازی است

آب شور توسط پمپ به داخل محفظه ای که دارای غشای نیمه تراوا می باشد، با فشار رانده می شود، چون تقریبا فقط آب خالص می تواند از غشاء عبور کند به این صورت آب تقریبا خالص در یک طرف غشاء و آب تغلیظ (آب دور ریز) شده از ناخالصی ها در طرف دیگر بوجود می آید.

دستگاه آب شیرین کن اسمز معکوس به طور ویژه در مواقعی استفاده می گردد که نیاز به کاهش میزان نمک آب وجود دارد

Posted on