شین ژوانگ

(xinzhuang)

 

شین ژوانگ اینترچنج در شهر شانگهای – چین است.

این مجموعه اتوبان، سه آزاد راه A۴،A۸ ، و A۲۰ را به شلوغترین بخشهای شهر متصل می کند.

Posted on