کاتر

ابزار برشکاری دستی .

انواع کاتر

کاتر قلمی ، کاتر ، کاتر پلکسی ، کاتر فشار قوی ، کاتر فلکسی ، کاتر گرد بر ، کاتر غلطکی ، کاتر منگنه کن ، کاتر رولی ، کاتر فارسی بر از انواع کاتر می باشد .

برند اولفا یکی از بهترین تولید کنندگان کاتر می باشد.

Posted on