دریل مایکروویو

Microwave drill

تکنولوژی پبشرفته و جدید برای حفاری و سوراخ کاری بتن ، سنگ ، شیشه و انواع مواد سخت و نارسانا.

این دستگاه نیازی به چرخش سریع قطعات ندارد و عملکرد آن هیچ گرد و غبار و صدا ایجاد نمی کند.

مته مایکرو ویو می تواند سوراخ هایی بین یک میلی متر تا یک سانتی متر ایجاد کند .

مته مایکروویو ، دقت و تمیزی مته لیزری را با مقرون به صرفه بودن مته مکانیکی ترکیب می کند.

قرار گرفتن اپراتور در معرض تابش امواج ماکرو ویو خطرناک است.

 

Posted on