توپ ضد حریق

توپ اطفا حریق /توپ خاموش کننده حریق

از تجهیزات پیشرفته اتش نشانی می باشد . گوی ضد حریق  با قرار گرفتن در محل آتش سوزی، به مهار کردن آتش کمک می کند.

در زمان اتفاق و وقوع حریق بدون نیاز به حضور افراد به صورت خودکار عمل می کند و آتش را خاموش می کند و از گسترش آن می تواند جلوگیری کند.

هنگام حریق با پرتاب  توپ  در درون  شعله اتش توپ فعال شده و حریق را خاموش میکند.

توپ زمانی شروع فعال میشود که در دمای بالای ۷۰ درجه سانتیگراد قرار بگیرد.

در این زمان به صورت خودکار منفجر شده و صدای بسیار زیادی را هم همانطور که گفته شد برای هشدار فعال می‌کند و پودر خشک آتش نشانی که در درون آن قرار دارد در فضای به اندازه ۹ متر مکعب پخش می‌کند و مانع از گسترش آتش شود.

Posted on