فایر آکس

آب پاش تفنگی

از تجهیزات پیشرفته اتش نشانی ربات چرخ‌ دار  که تانکر آب را نیز با خود حمل می‌کند و قدرت خیره‌کننده در پاشیدن آب دارد و می‌تواند به صورت مستقیم بوسیله کاربر و یا با برنامه از پیش طراحی شده عملیات خود را انجام دهد.

Posted on