برج های بلورین ابوظبی

برج های بلورین ابوظبی

فرم ظاهر ۶ ضلعی و کندو مانند آن به خنک کردن هر چه بیشتر برج کمک می کند. و باعث شده این برج، نیاز کمتری به سیستم های خنک کننده داشته باشد.

این برج ها در سال ۲۰۱۲ آماده بهره برداری شده اند. بخش بالای هر برج یک سیستم ذخیره انرژی خورشیدی نیز وجود دارد که ۵% انرژی لازم در این برج را تامین خواهد کرد.

Posted on