ایر لاک

هوابند ، سدهوایی ، فضای ایزوله واسط بین دو فضا

فضای بین رختکن و سرویس بهداشتی با فضای داخلی رستوران مجهز به درب های خود بسته شو.

برای جلوگیری از نفوذ و ورود هوای آلوده خارج به اتاق تمیز و همچنین جلوگیری از کاهش فشار مثبت اتاق تمیز در اثر رفت و آمد افراد , فضاهای واسطه ای به نام ایرلاک در نظر گرفته میشود.

فشار هوای ایرلاک فشاری بین فشار مثبت اتاق تمیز و فشار هوای محیط است.

 

Posted on