دانسیته

دانسیته / جرم حجمی/ چگالی / جرم ویژه / Density

در اصطلاح به وزن واحد حجم یک ماده اطلاق می شود. طبق استاندارد بین المللی که در ایران نیز مورد استفاده قرار می گیرد با واحد کیلوگرم بر متر مکعب سنجیده و بیان می شود.
چگالی نسبتِ جرم یک ماده به حجم آن است.

نیز گویند)، جرم آن ماده به ازای حجم واحد است یا به عبارت دیگر جرم یک سانتی‌متر مکعب از یک جسم را گویند
چگالی یک ماده با تغییر دما و فشار تغییر می‌کند

هر چه دانسیته بالاتر باشد محصول فشرده تر و محکم تر می باشد.

از آنجایی که نشانه استاندارد دانسیته ρ ( حرف “رو” یونانی با تلفظ Rho) بوده و این حرف شباهت زیادی به P (حرف “پی”) انگلیسی دارد در بازار دانسیته با پی بیان می شود.

مثلا برای بیان یونولیت با دانسیته ۲۰ کیلوگرم بر متر مکعب به اختصار پی ۲۰ یا P20 گفته می شود.

Posted on