تیرچه سفالی

تیرچه فندوله /

از انواع تیرچه ، تشکیل شده از خرپای فولادی ، بتن و فندوله که سفال نقش قالب بتن را دارد و زیر تیرچه ماندگار است .

Posted on