ترنچر

Trencher

خندق کن

ترنجر برای حفر خندق‌ طراحی شده‌اند.

این ماشین ها مانند سایر تجهیزات حفاری است. و برای پروژه‌های لوله کشی ، فاضلاب ، و زهکشی  نیز کاربردی هستند.

انواع ترنچر

ترنچر چرخ لاستیکی

ترنچر چرخ زنجیری

 

 

Posted on