مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان – طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها

تاسیسات سیم کشی سیستم‌های جریان متناوب با ولتاژ تا ۱۰۰۰ ولت موثر و تاسیسات سیم کشی سیستم های جریان متناوب و با ولتاژ بیش از ۱۰۰۰ ولت موثر (به جز سیم کشی داخلی دستگاه‌ها)، که از سیستم‌های فشار ضعیف تا ۱۰۰۰ ولت تغذیه می‌کنند، از موضوعات مورد بررسی در مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان است. تاسیسات سیم کشی کلیه سیستم‌های مربوط به لوازم و دستگاه‌هایی که مقررات خاصی برای آنها وضع نشده است و همچنین تاسیسات سیم کشی ثابت وسایل ارتباطی – انتقال علائم و فرمان و مشابه آنها به استثنای سیم کشی‌های داخلی دستگاه‌ها نیز در مبحث ۱۳ آمده است.

در این مبحث مواردی از قیبل الزامات مربوط به تامین نیروی برق (انشعاب، پست، مولد)، الزمات نصب و طراحی اتاق ترانسفورماتور، اتصال زمین، نیروی برق اضطراری، تابلو برق، تجهیزات و وسایل حفاظت و کنترل، مدارها (کابل کشی- سیم کشی) و لوله کشی و همچنین تجهیزات سیم کشی، تاسیسات جریان ضعیف، شدت روشنایی داخلی شرح داده شده است.

فهرست مطالب مبحث 13 :

• مبانی عمومی
• کلیات
• اصول اساسی در تأسیسات برق
• برآورد درخواست نیروی برق (تقاضا، دیماند)
• منابع تأمین نیروی برق (سرویس مشترک) نقطه شروع تاسیسات برق
• ابلوهای توزیع نیرو، تجهیزات، وسایل حفاظت و کنترل
• مدارها (کابل‌کشی – سیم‌کشی)
• تجهیزات سیم‌کشی
• تأسیسات جریان ضعیف
• محیط‌های عادی و مخصوص
• محتوای نقشه‌ها ومدارک
• پیوست ها

دانلود مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان – طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها
( آخرین ویرایش – مستقیم از سایت وزارت راه و شهر سازی – دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان )

 

Posted on