تیرچه

عضو پیش ساخته ای است در اجرای سقف ، که با قرارگیری قالب موقت یا ماندگار (شامل انواع بلوک سیمانی ، بلوک سفالی ، بلوک پلی استایرن) مابین تیرچه ها ، با بتن پوششی درجا ریخته شده ، مقطع مرکب تی شکل مناسبی را تشکیل میدهند.

تشکیل شده از دو عضو خرپای فولادی و پاشنه که بسته به نوع آن سفالی ، بتنی و فولادی می باشد.

تیرچه دارای انواع مختلف تیرچه کرمیت ، تیرچه سفالی ، تیرچه بتنی ، تیرچه پیش تنیده می باشد

Posted on