تیرچه پیش تنیده

تیرچه پیش فشرده

از انواع تیرچه ، تشکیل شده از وایر فولادی ، و بتن می باشد که به آن هم می گویند.

جهت تولید تیرچه پیش تنیده پس از محاسبه، تعداد وایر فولادی مورد نیاز در خط قرار گرفته شده و توسط دستگاه به میزان محاسبه شده کشیده می شود . بر سانتی متر مربع می باشد.
سپس بتن تولید شده با طرح اختلاط خاص ، توسط ماشین مخصوص در محل خود ریخته می شود.

پس از آن بتن ریخته شده با بخار و حرارت فرآوری شده و بعد از خشک شدن بتن ، وایر هایی که قبلا کشیده شده بودند در این مرحله رها می شودند که با ایجاد فشار مورد نظر در بتن و ایجاد خیز در تیرچه محصول نهایی آماده می گردد و پس از آزمایش های کنترل کیفی جهت فروش اماده می گردند.

مزایا:

– صرفه جوئی در مصرف بتن کارگاهی تا ۴۰ درصد.
– صرفه جوئی در چوبست اجرائی درکارگاه تا ۷۵ درصد.
– صرفه جوئی درقیمت با مقایسه با تیرچه های پیش ساخته مشابه معمولی
– صرفه جوئی درمصرف میلگردهای ممان منفی بعلت حذف آنها
– انجام دهانه های بزرگ تا 12 متر

 

Posted on