مبحث ششم مقررات ملی ساختمان – بارهای وارد بر ساختمان

مبحث ۶ مقررات ملی ساختمان, حداقل بارهایی که می‌بایست در طراحی ساختمان‌ها مورد استفاده قرار گیرد، در مبحث ۶ ارائه شده است. در مورد ساختمان‌های خاص مانند سدها، اسکله‌ها، سازه‌های دریایی و نیروگاه‌های هسته‌ای علاوه بر ضوابط این مبحث، باید ضوابط ویژه بارگذاری آیین نامه مربوط به هر یک از آن ها نیز رعایت شود. بارهای تحت پوشش این آیین نامه شامل: بارهای ثقلی مرده، زنده، برف و باران، یخ، بارهای ناشی از نیروهای جانبی باد و بالاخره بارهای ناشی از فشار خاک، آب سیل، انفجار و بار خود کرنشی هستند.

همچنین ترکیبات بارگذاری مربوط به طراحی به روش‌ مقاومت و طراحی به روش تنش مجاز نیز در این مبحث ارائه شده است، که دیگر مباحث مقررات ملی ساختمان از جمله مبحث نهم، طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه و مبحث دهم، طرح و اجرای ساختمان های فولادی از این ترکیبات بارگذاری استفاده می‌نمایند.

دامنه کاربرد این مبحث، حداقل بارهایی که باید در طراحی ساختمان‌ها و سازه‌های موضوع مقررات ملی ساختمان از جمله ساختمان‌های بتن مسلح، فولادی، چوبی و ساختمان‌های با مصالح بنایی مد نظر قرار دارد را در بر می‌گیرد.

فهرست مبحث 6 :

• کلیات
• ترکیب بارها
• بار مرده
• بارهای خاک و فشار هیدرواستاتیکی
• بار زنده
• بار سیل
• بار برف
• بار باران
• بار یخ-یخ زدگی جوی
• بار باد
• بار زلزله
• بار انفجار
پیوستهای شماره 1 – جرم مخصوص مواد و جرم واحد حجم مصالح و اجزای ساختمان
پیوست شماره 2 – روش محاسبه دینامیکی بار باد

دانلود مبحث 6 مقررات ملی ساختمان – بارهای وارد بر ساختمان
( آخرین ویرایش – مستقیم از سایت وزارت راه و شهر سازی – دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان )

 

Posted on