التراسونیک

فرا صوتی / ماورای صوت / UltraSonic

انسان قادر است موج های صوتی با فرکانس 20 تا 20000 سیکل در ثانیه را بشنود موج های صوتی با فرکانس کمتر از 20 سیکل در ثانیه را اینفراسونیک ( فرو صوت ) و به دسته ای از امواج مکانیکی که فرکانس نوسانشان بیش از محدوده شنوایی انسان ( 20KHz ) باشد امواج اولتراسونیک ( فرا صوت ) گفته می شود .

این امواج بدلیل خواصی که دارند کاربردهای متنوع وبعضاَ جالبی دارند ،یکی از آنها آزمون غیر مخرب اولتراسونیک در جوشکاری ، برای کنترل یکپارچگی جوش است . با روش اولتراسنیک ، ترک هایی به کوچکی 6.25 * 0.025 میلیمتر را می توان پیدا کرد.

 

 

Posted on