سرباره

سرباره محصولی غیرطبیعی و مصنوعی است و از صنعت متالورژی می‌باشد که به هنگام تولید آهن در کوره‌های آهن گدازی سرباره مذاب به وجود می‌آید که پس از سرد کردن آن در مصارف گوناگون کاربرد دارد.

برخی کاربرد ها

سیمان‌های سرباره‌ای و مواد نسوز و پشم سرباره و بالاست راه آهن و مصالح زیرسازی جاده ومصالح سنگی آسفالت و بتن می‌باشد.

 

Posted on