هیدراتاسیون سیمان

تركيب شيميائي سيمان با آب را هيدراتاسيون سيمان مي نامند. این واکنش با تولید حرارت همراه است و دمای آن را بالا می برد.

این افزایش دما در اثر انرژی آزاد شده از واکنش آلومینات و آب رخ می دهد.

نرمی پودر سیمان ، سلامت سیمان ، ترکیبات معدنی سیمان و نسبت های آنها عامل اصلی در تعیین نرخ هیدراتاسیون هستند.

Posted on