گچ

Plaster

گَچ از مصالح پرکابرد در ساختمان سازی ، سنگ گچ ، کلسیم سولفات آبدار طبیعی است و در چندین فرم بلوری یافت می‌شود که در داشته‌های خاکی پوسته جامد کره زمین به فرم قشرهای نسبتاً ضخیم و کلفت فراوان است که آن را از دل زمین بیرون می‌آورند و پس از فرآوری مورد استفاده قرار می گیرد.

گچ را پس از استخراج از معدن مانند آهک به کوره می‌برند و تا دمای نزدیک به ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد گرما می‌دهند تا شماری از مولکول‌های آب تبلورش را از دست بدهد وبه فرم گچ قابل به‌کارگیری به عنوان مصالح ساختمانی و قالب گیری درآید.

گچ در ساخت و ساز از ریختن رنگ اطراف زمین مورد ، تا آخرین مراحل کار که سفید کاری و نصب سنگ است مورد استفاده قرار می گیرد.

Posted on