سیمان پرتلند

محصول خاک رس و آهک هیدرولیک به عنوان سیمان پرتلند شناخته می شود.

استاندارد ملی ایران به شماره ۳۸۹  ویژگی های سیمان پرتلند را تعیین میکند
سیمان پرتلند نوع پر مصرف سیمان است که در بسته های 50 کیلوگرمی در اختیار مصرف کنندکان قرار می گیرد.

دلیل نامگذاری آن به این اسم، تشابه رنگ سیمان سخت شده با رنگ سنگ های آهکی جزیره پرتلند در انگلستان می باشد.

انواع مختلف سیمان پرتلند :

سیمان پرتلند تیپ 1 ، سیمان پرتلند تیپ 2 ، سیمان پرتلند تیپ 3 ، سیمان پرتلند تیپ 4 ، سیمان پرتلند تیپ 5

Posted on